Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku,
ul. Rzemieślnicza 12/3
- Zobacz


Zapraszamy na naszą nową stronę

https://sp17.edu.bialystok.pl/

 

Od 1 stycznia 2022 roku stara strona zostanie zamknięta.

 
 

W naszej szkole realizowany jest projekt Wolontariat Globalny- realizowany we wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.