Dokumenty szkolne

  1. Statut  -  zobacz

  2. Statut SP 17 - Tekst ujednolicony - zobacz

  3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego - zobacz

  4. Program Wychowawczo-Profilaktyczny  -  zobacz

  5. Szkolny zestaw podręczników  2020-2021 - plik1  plik2

  5. Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń
   
   fizycznych w szkole - zobacz