Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku,
ul. Rzemieślnicza 12/3
- Zobacz


Zaproszenie do złożenia ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 17 Specjalnej w Białymstoku, finansowane ze środków publicznych - Zobacz
 

W naszej szkole realizowany jest projekt Wolontariat Globalny- realizowany we wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.