Świetlica szkolna

1. Świetlica szkolna czynna jest w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole od godz. 6:30 do godz.17:00.
2. Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków i rodziców.
3. Zadania i cele:
• Głównym celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej
i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
• Cele szczegółowe świetlicy:
- zapewnienie opieki wychowawczej,
- tworzenie warunków do nauki i pomocy w nauce,
- organizowanie gier i zabaw ruchowych,
-kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
- eliminowanie zaburzeń zachowania,
- współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy
4. Proponowane formy spędzania czasu w świetlicy szkolnej:
- zajęcia plastyczno- manualne
- zajęcia umuzykalniające ( taneczne, nauka piosenek)
- konkursy świetlicowe szkolne i międzyszkolne
- zabawy i gry ruchowe na szkolnym placu zabaw i boisku oraz zabawy rekreacyjno- ruchowe w sali
- słuchanie bajek i oglądanie filmów
- zajęcia stolikowe, konstrukcyjne
- zajęcia czytelnicze
- gry i zabawy dowolne według własnych preferencji uczniów
5. Do tradycji świetlicy należy organizacja imprez i uroczystości:
- Zabawy karnawałowej
- Międzyszkolnego konkursu plastycznego
- Współorganizacja Dnia Rodziny

 

 Prace naszych uczniów: Weroniki Pisowackiej, Kingi Ciereszko, Nikodema Piekarskiego i Rafała Citko nagrodzone  i wyróżnione w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym organizowanym przez SP nr. 2
w Białymstoku  przygotowane pod kierunkiem wychowawców świetlicy.

 

Prace wykonane przez wychowanków świetlicy, nagrodzone
w  Międzyszkolnym Konkursie  Plastycznym" Białystok zimą".

     

REKRUTACJA

TRWA REKRUTACJA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021. ZAINTERESOWANYCH ZAPISANIEM SWOJEGO DZIECKA RODZICÓW,
PROSIMY O SKŁADANIE UZUPEŁNIONYCH KART WYCHOWAWCOM ŚWIETLICY.

 

Regulamin świetlicy

 Karta do świetlicy:  PLIK1   PLIK2

Upoważnienie i oświadczenie